Điều trị bướu trong màng cứng ngoài tuỷ qua cắt một bên bản sống

bởi admin. Th10. 28, 2023 0
Chia sẻ Tweet Pin it

Điều trị bướu trong màng cứng ngoài tuỷ qua cắt một bên bản sống

  Bướu trong ống sống ngoài tủy thường được điều trị qua cắt bản sống hai bên (laminectomy). Việc điều trị cho loại bướu này qua cắt bản sống một bên (hemilaminectomy) trước đây vẫn chưa được thực hiện tại Việt Nam.   Chúng tôi báo cáo sơ khởi nghiên cứu của chúng tôi về loại bướu này được điều trị qua cắt bản sống một bên (hemilaminectomy) tại khoa Phẫu thuật Cột sống A, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 06/2003 - 03/2004. BỆNH NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP: Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm 04 bệnh nhân nam và 10 bệnh nhân nứ với độ tuổi từ 18 - 77 tuổi (tuổi trung bình 43). 01 bệnh nhân bị bướu ở vùng cột sống cổ thấp, 09 bệnh nhân bị bướu ở vùng cột sống ngực, 01 bệnh nhân có bướu vùng cột sống ngực-thắt lưng và 03 bệnh nhân có bướu vùng cột sống thắt lưng. Bướu thần kinh (bướu sợi thần kinh và bướu bao thần kinh) và bướu màng não được chẩn đoán phân biệt trước mổ dựa trên hình ảnh cộng hưởng từ (MRI). Màng cứng được xẻ theo lớp để khảo sát sự liên quan giữa bướu và màng nhện. KẾT QUẢ: Bướu thần kinh và bướu màng não theo thứ tự được chẩn đoán trước mổ ở 10 và 04 bệnh nhân. Cắt bảng sống một bên được thực hiện ở 11 bệnh nhân. Cắt bản sống một bên kết hợp cắt mấu khớp được áp dụng điều trị cho 03 bệnh nhân với bướu dạng quả tạ (đồng hồ cát), trong đó có 01 bệnh nhân được đặt dụng cụ. Tất cả 14 bệnh nhân đều có dấu hiệu phục hồi vận động, cảm giác trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật, trừ 01 bệnh nhân bắt đầu phục hồi trong vòng 48 giờ sau mổ. Nghiên cứu tế bào học tìm thấy bướu bao thần kinh ở 06 bệnh nhân (05 Antoni loại A và 01 Antoni loại B), bướu sợi thần kinh ở 03 bệnh nhân, bướu màng não ở 04 bệnh nhân, bướu sợi mô bào lành ở 01 bệnh nhân. Hai trong 03 bướu dạng quả tạ được xếp vào loại II và một bướu còn lại được xếp vào loại III theo phân loại của Eden. BÀN LUẬN: Theo chúng tôi được biết đây là báo cáo đầu tiên về điều trị bướu trong màng cứng ngoài tuỷ qua cắt bản sống một bên trong nước. Nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa việc chẩn đoán phân biệt bướu thần kinh (bướu sợi thần kinh và bướu bao thần kinh) với bướu màng não là những loại bướu trong màng cứng-ngoài tuỷ thường gặp. Cắt bảng sống một bên là một phương pháp tốt cho điều trị bướu trong màng cứng-ngoài tuỷ.  

Ngô Minh Lý, Võ Văn Thành

Thẻ:

    Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

    Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

    Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

    Bài viết liên quan

    Để lại bình luận