Nghiên cứu kết quả trong chấn thương

bởi admin. Th5. 09, 2023 0
Chia sẻ Tweet Pin it
“Những thay đổi kết quả” trong phẫu thuật chỉnh hình liên quan đến việc chú ý cẩn thận trong thiết kế nghiên cứu, phân tích thống kê,và đánh giá nghiêm nhặt của nghiên cứu lâm sàng. Ranh giới giữa “kết quả “ và “y học chứng cứ” còn mơ hồ.   Do thuật ngữ y học chứng cứ được khai sinh đầu tiên tại Đại học McMaster, các phẫu thuật viên chỉnh hình và những nhà nghiên cứu đã chấp nhận kiểu đánh giá nghiêm nhặt do họ đặt ra –chỉnh hình chứng cứ (EBO Evidence Based Orthopaedics) trong đánh giá  đó sử dụng việc xác định rõ ràng các vấn đề lâm sàng liên quan ,việc tìm kiếm cặn kẻ trong y văn tài liệu liên hệ đến vấn đề lâm sàng,  đánh giá  nghiêm túc bằng chứng có sẳn và khả năng áp dụng bằng chứng này đối với tình huống lâm sàng ,đồng thời  áp dụng có cân nhắc của các kết luận đối với vấn đề lâm sàng. Áp dụng cân nhắc các bằng chứng (để ra quyết định lâm sàng) là điểm trung tâm của thực hành chỉnh hình chứng cứ, và theo những nguyên lý của y học chứng cứ ,áp dụng này liên quan đến việc hội nhập  kỹ năng thực hành lâm sàng của chúng ta  , đánh giá với cảm nhận của bệnh nhân , những giá trị của xã hội và với bằng chứng nghiên cứu tốt nhất sẳn có . Chỉnh hình chứng cứ bao gồm thứ bậc  chứng cứ ,từ  phân tích tổng hợp với những thử nghiệm ngẩu nhiên chất lượng cao cho ra những kết quả xác định có thể áp dụng trực tiếp lên từng trường hợp bệnh nhân ,đến căn cứ trên nguyên tắc sinh lý hoặc kinh nghiệm trước đó với số lượng bệnh nhân nhỏ giống nhau. Dấu ấn của phẫu thuật viên theo chứng cứ là đối với từng trường hợp quyết định lâm sàng,ông/bà hiểu rỏ sức mạnh của chứng cứ và vì vậy biết rõ mức độ không chắc chắn của nó. Trong tiến trình chấp nhận chiến lược chỉnh hình chứng cứ phẫu thuật viên phải tránh những quan niệm sai lệnh về chỉnh hình chứng cứ. Các nhà phê bình đã gợi ý một cách sai lầm là chứng cứ chỉ có thể phát sinh từ kết quả của thử nghiệm ngẫu nhiên hoặc giá trị thống kê tự nó nói lên được sự xác đáng lâm sàng.Điều này không thực. Chương này cung cấp một đánh giá có cân nhắc của tất cả các thiết kế nghiên cứu với những khuyến cáo đối với việc sử dụng đúng đắn trong nghiên cứ chỉnh hình lâm sàng.

Người dịch:Nguyễn Quang Long -Đỗ Phước Hùng – Nguyễn Trung Hiếu- Phan Minh Trí- Cao Bá Hưởng

Lược dịch từ “Fracture in Adult 6th edition 2006 Editors:Robert W.Bucholz,James D.Heckman,Charles Court-Brown pp331-352”

Thẻ:

    Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

    Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

    Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

    Bài viết liên quan

    Để lại bình luận