Trang chủ Giới thiệu Thông tin Chuyên khoa Diễn đàn Liên hệ
Tin tứcThứ Tư, 23/05/18 09:50:54 (GMT+7) 
Vài nhận định về ngành Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam
15/10/2007 08:52 (GMT+7)
Ngành Chấn thương Chỉnh hình (CTCH) hình thành từ hơn 50 năm qua, đã trưởng thành và trui rèn qua 2 cuộc chiến tranh và đạt nhiều thành quả to lớn, đáng tự hào. Ngày nay, ngành Chấn thương Chấn thương phát triển:
Giới thiệu JBJS Online
JBJS.JPG05/07/2007 20:06 (GMT+7)
Trong nghiên cứu khoa học, việc tìm kiếm thông tin, đặc biệt là thông tin dưới dạng toàn văn (fulltext) là điều vô cùng cần thiết. Báo “Journal of Joint and Bone Surgery” là một nguồn thông tin cần thiết cho các đội ngũ y tế làm việc trong ngành chấn thương chỉnh hình.
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN THỨ SÁU 21/06/2013 Điều trị bệnh tạo xương bất toàn – GS Nguyễn Quang Long Hội thảo tại BV Chấn Thương Chỉnh hình
14/06/2013 22:52 (GMT+7)
SINH HOẠT LẦN THỨ 34 NHÓM TÁI TẠO KHỚP
04/06/2013 19:12 (GMT+7)
THỨ BẢY 08-06-2013 10g00-12g00, Bệnh viện Quốc Ánh 104-110 đường 54 (QL1A)KDC Tân Tạo, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân (ĐT 08. 54073878)
THÔNG BÁO WORKSHOP VỀ BỆNH TẠO XƯƠNG BẤT TOÀN
10/08/2011 22:29 (GMT+7)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐH Y-DƯỢC TP HCM
16/08/2010 23:48 (GMT+7)
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN XVII HỘI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TP HỒ CHÍ MINH 2010
18/06/2010 21:16 (GMT+7)
SINH HOẠT LẦN THỨ 8 NHÓM TÁI TẠO KHỚP
26/04/2010 22:26 (GMT+7)

HOÄI Y HOÏC TP HOÀ CHÍ MINH

HOÄI CHAÁN THÖÔNG CHÆNH HÌNH TPHCM     

                NHOÙM TAÙI TAÏO KHÔÙP         

 

Sinh hoaït laàn 8 : THÖÙ BAÛY 08-05-2010

11g00-12g30, taïi Hoäi tröôøng A, Beänh vieän Chaán thöông Chænh hình

929 ñöôøng Traàn Höng Ñaïo, Phöôøng 1, Quaän 5, TPHCM.

 

SINH HOẠT LẦN THỨ 7 NHÓM TÁI TẠO KHỚP
28/03/2010 22:42 (GMT+7)

Sinh hoaït laàn 7 : THÖÙ BAÛY 03-04-2010

11g00 – 12g30, taïi Hoäi tröôøng lôùn, Beänh vieän Nguyeãn Tri Phöông

486 ñöôøng Nguyeãn Traõi, Q.5, TPHCM

 

SINH HOẠT LẦN THỨ VI NHÓM TÁI TẠO KHỚP
06/03/2010 08:56 (GMT+7)

  HOÄI Y HOÏC TP HOÀ CHÍ MINH

          HOÄI CHAÁN THÖÔNG CHÆNH HÌNH TPHCM          

NHOÙM TAÙI TAÏO KHÔÙP


Sinh hoaït laàn 6 : THÖÙ BAÛY 06-03-2010

11g00 – 12g30, taïi Hoäi tröôøng, Beänh vieän Phoå Quang

2B ñöôøng Phoå Quang, Q.Taân Bình (Taân Sôn Nhaát)

Trang:  1 2 [3] 4  
Công ty Eisai
Công ty Stryker
Novartis
Công ty Pfizer
Công ty BHC
VietSing
Công ty MSD
Thành An - Hà Nội
Berlin-Chemie
Johnson & Johnson
Cong ty Xuan Vy
Trang chủ | Giới thiệu | Thông tin | Chuyên khoa | Sản phẩm mới | Diễn đàn | Liên hệ Số lượt truy cập:

© 2007-2018  Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh.
Thiết kế & phát triển bởi Sacomtec Corp.