Trang chủ Giới thiệu Thông tin Chuyên khoa Diễn đàn Liên hệ
Thông tinChủ Nhật, 22/04/18 17:12:40 (GMT+7) 
SINH HOẠT LẦN THỨ 34 NHÓM TÁI TẠO KHỚP
04/06/2013 19:12 (GMT+7)
THỨ BẢY 08-06-2013 10g00-12g00, Bệnh viện Quốc Ánh 104-110 đường 54 (QL1A)KDC Tân Tạo, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân (ĐT 08. 54073878)
THÔNG BÁO SỐ 1
28/03/2013 22:36 (GMT+7)
V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XX CỦA HỘI CTCH TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2013
THƯ NGỎ: VỀ MỨC PHÍ TÀI TRỢ HỘI NGHỊ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2013
28/03/2013 22:22 (GMT+7)
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV CỦA HỘI CTCH TP HỒ CHÍ MINH
11/01/2012 22:16 (GMT+7)
Kính gửi: Hội viên Hội Chấn Thương Chỉnh Hình TP.HCM(H.O.A)   
 
Hội nghị thường niên lần thứ XIV của Hội Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào
ngày 16 tháng 06 năm 2012. Địa điểm tổ chức hội nghị là khách sạn Equatorial, số 242 Trần Bình Trọng,
Q5, TP HCM.
Chi tiết xin mời các bạn xem thêm bản đính kèm dưới đây.
THÔNG BÁO WORKSHOP VỀ BỆNH TẠO XƯƠNG BẤT TOÀN
10/08/2011 22:29 (GMT+7)
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KẾT HỢP: Hội nghị lần thứ 10 của Hội chấn thương chỉnh hình Việt Nam (VOA) Hội nghị lần thứ 18 của Hội chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh (HOA)
10/08/2011 22:12 (GMT+7)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐH Y-DƯỢC TP HCM
16/08/2010 23:48 (GMT+7)
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN XVII HỘI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TP HỒ CHÍ MINH 2010
18/06/2010 21:16 (GMT+7)
SINH HOẠT LẦN THỨ 8 NHÓM TÁI TẠO KHỚP
26/04/2010 22:26 (GMT+7)

HOÄI Y HOÏC TP HOÀ CHÍ MINH

HOÄI CHAÁN THÖÔNG CHÆNH HÌNH TPHCM     

                NHOÙM TAÙI TAÏO KHÔÙP         

 

Sinh hoaït laàn 8 : THÖÙ BAÛY 08-05-2010

11g00-12g30, taïi Hoäi tröôøng A, Beänh vieän Chaán thöông Chænh hình

929 ñöôøng Traàn Höng Ñaïo, Phöôøng 1, Quaän 5, TPHCM.

 

TÀI TRỢ HỘI NGHỊ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TP HỒ CHÍ MINH 6/2010
26/04/2010 22:16 (GMT+7)
Trang:  1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10  
Công ty Eisai
Công ty Stryker
Novartis
Công ty Pfizer
Công ty BHC
VietSing
Công ty MSD
Thành An - Hà Nội
Berlin-Chemie
Johnson & Johnson
Cong ty Xuan Vy
Trang chủ | Giới thiệu | Thông tin | Chuyên khoa | Sản phẩm mới | Diễn đàn | Liên hệ Số lượt truy cập:

© 2007-2018  Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh.
Thiết kế & phát triển bởi Sacomtec Corp.