Trang chủ Giới thiệu Thông tin Chuyên khoa Diễn đàn Liên hệ
Bệnh họcThứ Ba, 22/05/18 16:57:42 (GMT+7) 

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DI CĂN XƯƠNG TỨ CHI- Lê Chí Dũng, Nguyễn Tâm Từ
06/09/2011 21:43 (GMT+7)

download PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DI CĂN XƯƠNG TỨ CHI.doc (185,50KB)

TÓM TẮT

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: bệnh ung thư ngày càng gặp nhiều, 70% cho di căn xương và làm gãy xương bệnh lý, gây đau đớn nhiều. Việc điều trị bảo tồn như trước đây có hiệu quả kém và gây nhiều biến chứng làm cho chất lượng sống của bệnh nhân càng tồi tệ hơn. Vì vậy nghiên cứu về phẫu thuật điều trị ung thư di căn xương được thực hiện nhằm xác định các đặc điểm nổi bật giúp chẩn đoán đánh giá về kết quả giảm đau, cải thiện chức năng cũng như chất lượng sống của bệnh nhân.

Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu 45 trường hợp (t.h.) ung thư di căn xương tứ chi (tất cả đều carcinôm tuyến) được điều trị phẫu thuật tại Khoa Bệnh học Cơ- Xương-Khớp TP Hồ Chí Minh trong 5 năm (1/2004-12/2008) với thời gian theo dõi từ 3 tháng đến

3 năm. Có 43 t.h. được đóng đinh nội tủy và 2 t.h. sau khi cắt bướu ở chỏm xương đùi được thay khớp háng bán phần đơn cực. Các kết quả điều trị được rút ra từ việc so sánh và đánh giá bệnh nhân trước sau phẫu thuật về đau, chức năng chi cảm xúc của bệnh nhân theo thang điểm MSTS 1993 và chất lượng cuộc sống dựa vào bảng câu hỏi SF-36.

Kết quả: Các đặc điểm lâm sàng-X.quang nổi bật giúp chẩn đoán ung thư di căn xương tứ chi tổn thương hủy xương (có hay không gãy bệnh lý) kèm đau (100%), xương đùi cánh tay (98%) của bệnh nhân trên 40 tuổi (89%). Phẫu thuật mang lại kết quả giảm đau, cải thiện rõ rệt về chức năng chi, về cảm xúc nâng cao chất lượng sống về sức khỏe thể chất nhưng ít thay đổi về sức khỏe tinh thần.

Kết luận: Phẫu thuật điều trị ung thư xương tứ chi là phương pháp hữu hiệu nhằm giảm đau, cải thiện chức năng chi và nâng cao chất lượng sống bệnh nhân về mặt thể chất.

Từ khóa: điều trị phẫu thuật, ung thư di căn xương, xương tứ chi

ABSTRACT

Operative treatment for the metastatic cancers of the limb bones

Le Chi Dung, Nguyen Tam Tu

Background and objectives: Cancer is a common disease which gives metastasis to the bones in 70% of cases and causes severe pain and pathologic fractures. The conservative treatment as before is ineffective and compounds many complications that worsen the patients quality of life. Therefore, this study is realized to determine the main characteristics for an easier diagnosis of metastatic cancer to the limb bones and to evaluate the effect of surgery in controlling the pain, in improving the limb functions as well as the patients quality of life.

Materials and methods: This prospective study on 45 cases of limb bones metastases (all are adenocarcinomas) that were treated surgically at the Department of Orthopaedic Oncology, Hospital for Trauma & Orthopaedics of HCMC during 5 years (1/2004-12/2008) with the follow- up period from 3-36 months. There were 43 cases using intramedullary nail and 2 other cases performing hip monopolar hemiarthroplasty after resection of the tumor at the femoral head. The results of treatment were gathered by the pre- and post-operative evaluation and comparision of pain, limb functions and emotions of the patients by the MSTS 1993 scale and of quality of life after the questions SF-36.

Results: The main characteristic signs suggest a radio-clinical diagnosis of limb bone metastasis are osteolytic lesion (including or not a pathologic fracture) with pain (100%), at the femur or humerus (98%) of the patient over than 40 years old (89%). The surgery will reduce the pain, improve clearly the limb functions, the emotions and the quality of life physically but the mental quality of life will not changed significantly.

Conclusion: Operative treatment for limb bone metastases is an effective procedure to reduce the pain, improve the limb functions, the emotions and the patients quality of life physically.

Keywords: operative treatment, metastatic cancer, limb (appendicular) bones.

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in       
Công ty Eisai
Công ty Stryker
Novartis
Công ty Pfizer
Công ty BHC
VietSing
Công ty MSD
Thành An - Hà Nội
Berlin-Chemie
Johnson & Johnson
Cong ty Xuan Vy
Trang chủ | Giới thiệu | Thông tin | Chuyên khoa | Sản phẩm mới | Diễn đàn | Liên hệ Số lượt truy cập:

© 2007-2018  Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh.
Thiết kế & phát triển bởi Sacomtec Corp.