Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH HỘICHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA 7 (2013–2015)

Bầu cử ngày 23/6/2012 tại Khách sạn Equatorial quận 5, TP HCM


STT

Họ chữ lót

Tên

Năm sinh

Đảng viên

Học vị và học hàm

Chức vụ

1

TĂNG HÀ NAM

ANHThạc sĩ

Trưởng khoa CTCH BV Nguyễn Tri Phương

2

TRẦN VĂN BÉ

BẢY

1953


Thạc sĩ

TK CTCH BVCR- Chủ nhiệm bộ môn CTCH ĐHYD TP. HCM

3

BÙI HỒNG THIÊN

KHANHTiến sĩ

TK CTCH BV ĐHYD TP. HCM

4

NGUYỄN VĨNH

THỐNG

1951

ĐV

Tiến sĩ

Chủ tịch Hội CTCH TP.HCM khóa 6

5

ĐINH VĂN

THỦY


ĐV

BS- CKI

Trưởng khoa CTCH BV Nhân dân Gia Định

6

HỒNG THỊ MINH

TRÍ


ĐV

Thạc sĩ-BS

Ủy viên thường vụ Hội CTCH TP.HCM

7

PHAN QUANG

TRÍ


ĐV

BS-CKII

Phó Giám đốc BV CTCH

8

LÊ QUANG

TRÍ


ĐV

BS-CKII

Phó Giám đốc BV Quân dân y miền đông

9

NGUYỄN QUỐC

TRỊ


ĐV

BS-CKII

Ủy viên thường vụ Hội CTCH TP.HCM

10

LÊ VĂN

TUẤNBS-CKII

Phó TK CTCH BV.CR

11

NGUYỄN ANH

TUẤN


ĐV

Tiến sĩ

Phó chủ tịch CTCH TP.HCM khóa 6

12

MAI TRỌNG

TƯỜNGTiến sĩ

TK vi phẫu BV.CTCH

13

PHAN ĐÌNH

MỪNGBS-CKII

Khoa CTCH BV.175

14

PHAN HỮU

CHÍNH


ĐV

BS-CKII

Trưởng khoa CTCH BV. Khánh Hòa

15

TRƯƠNG TRÍ

HỮUTiến sĩ

ủy viên BCH Hội CTCH TP.HCM khóa 6

16

LƯƠNG ĐÌNH

LÂM


ĐV

Tiến sĩ

ủy viên BCH Hội CTCH TP.HCM khóa 6

17

TRẦN THANH

MỸ


ĐV

BS-CKII

Giám đốc BV.CTCH TP.HCM

18

HOÀNG MẠNH

CƯỜNGBS-CKII

Phó TK Chi trên BV.CTCH

19

HÀN KHỞI

QUANG


ĐV

BS-CKII

Phó Giám đốc BV. ĐK Bình Dương

20

NGÔ MINHTiến sĩ

TK Cột sống A BV.CTCH

21

LÊ VĂN

THỌTiến sĩ

Khoa Bệnh học BV CTCH

22

NGUYỄN TRỌNG

TÍNTiến sĩ

Phó TK cột sống B BV.CTCH

23

PHAN ĐỨC MINH

MẪNTiến sĩ

Phó TK Phẫu nhi BV.CTCH

24

VŨ VIẾT

CHÍNHBS-CKII

Ủy viên BCH Hội CTCH nhiệm kỳ 6

25

CAO

THỈTiến sĩ

Bộ môn CTCH BVCR

26

TRỊNH CÔNG

BÌNH


ĐV

BS-CKII

Phó TK CTCH BVCR

27

NGUYỄN ĐÌNH

PHÚTiến sĩ

PGĐ BV 115
TP. HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2012

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI CTCH NHIỆM KỲ 7

Nguyễn Vĩnh Thống


© 2007-2018  Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh