Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SAU PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG VÀ KHỚP GỐI

download HUONG DAN PHONG NGUA TTHKTM -CTCH.doc (883,50KB)

(Venous Thromboembolism prophylaxis in hip and knee replacement) *TS. Nguyễn Vĩnh Thống


© 2007-2018  Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh