Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh

ỨNG DỤNG NẸP KHÓA ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY BẰNG KỸ THUẬT LUỒNG DƯỚI DA

download N+ƒ-ª-ªp kh+-ªa c+ƒ-ª-ªng ch++¦n. Bs L+-¼ Trung T+-in BV 115.doc (66,50KB)


© 2007-2018  Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh