Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ HỌC AAOS

download Dang ky tham gia lop CTCH do AAOS to c huc 2014.docx (14,97KB)

Thân gửi các hội viên CTCH TP HCM, Hôi CTCH Hoa Kỳ (AAOS) đang tuyển sinh 3 lớp CTCH năm 2014, các bạn muốn theo học đề nghị nhanh chóng đăng ký Thay mặt Hôi CTCH TP HCM TS Nguyễn Vĩnh Thống


© 2007-2018  Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh