Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh

NGUYÊN TẮC TẠO THĂNG BẰNG TRONG THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN - TS Nguyễn Vĩnh Thống

download NGUYEN TAC CAT XUONG TRONG THAY KHOP GOI TOAN PHAN.doc (1,21MB)

Tạo thăng bằng khớp (Balancing in TKA) trong thay khớp gối toàn phần là vấn đề quan trọng để đảm bảo khớp nhân tạo không đau và tuổi thọ khớp được kéo dài. Việc xây dựng thăng bằng khớp gối không phải chỉ là vấn đề mô mềm. Thăng bằng khớp gối nhân tạo chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau đây:

o         Kích thước, độ cao và sự thẳng trục của khớp nhân tạo đối với xương cắt

o        Hình dạng của khớp

o        Phần mềm bao phủ bên ngoài...

Các hội viên muốn xem toàn văn xin vui lòng download bài trên đây, xin cám ơn!
 © 2007-2018  Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh